weblogo-fysio-1280

AVG: de nieuwe privacyregels:

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet, die beter aansluit op het digitale tijdperk waarin we leven. Deze wet geeft u meer rechten en geeft organisaties meer verantwoordelijkheid om nog zorgvuldiger met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan. En om u daarover goed te informeren. Vanaf 25 mei 2018 is deze wet ingegaan.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u lezen via deze privacyverklaring)
Uw persoonsgegevens en uw medische gegevens slaan wij digitaal op en wij hebben daar uw toestemming nodig. Daarom vragen wij u bij aanvang van de behandeling een informatie- en toestemmingsformulier te ondertekenen. Deze kunt u hier al inzien

Sommige gegevens (zoals uitgebreide verslagen van andere zorgverleners of zoals verwijzingen) slaan wij op in een analoog archief, dat afgesloten is voor derden.

U kunt altijd uw dossier inzien. Dan ontvangen wij graag een ingevuld inzageformulier

U kunt altijd uw dossier laten wijzigen. Ook hiervoor ontvangen wij graag een ingevuld wijzigingsformulier.

U kunt altijd uw dossier laten beƫindigen. Ook daarvoor willen wij graag een ingevuld formulier van u. Wij zetten uw dossier dan op niet-aktief.

Klachtenregeling

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u toch op- of aanmerkingen hebben over onze praktijk of over de manier waarop u behandeld bent, dan kunt u dit altijd bespreken met uw fysiotherapeut of met de praktijkeigenaar Theo van Lierop.

Voor ernstige klachten nemen wij deel aan een klachtenregeling van het KNGF.

U kunt hier een klachtenformulier downloaden

Uw klacht wordt dan gemeld bij de klachtencommissie van het KNGF:

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
tel: 033-4672900 (U wordt doorverbonden)

 

Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling, waarover uw klacht gaat, niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
tel. 033-4672900 (U wordt doorverbonden)

 

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandelingen of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval van na 1 december 1997.

Regionaal tuchtcollege Eindhoven
Postbus 61, 5600 AB Eindhoven
tel: 040-2328599

Zoals voorgeschreven door de overheid worden in onze praktijk de volgende reglementen gehanteerd:

Nog vragen?

Indien er na het lezen van deze tekst nog vragen zijn over de procedure, dan kunt u uw vraag stellen aan Dhr. Th. Van Lierop, praktijkeigenaar.


website: roodvos web & design