weblogo-fysio-1280

Hoe we werken:

Uw huisarts of uw specialist kan u verwijzen naar onze praktijk voor fysiotherapie. U kunt ook zonder verwijsbriefje een afspraak maken. Wij informeren altijd uw huisarts over het resultaat van de behandeling.

De eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op uw klachten en uw vragen. Samen met u kijken we naar mogelijke oplossingen. We stellen een behandelplan op en vragen daarbij uw actieve medewerking. We sluiten de behandelingen af met een evaluatie. Als het nodig is en uiteraard met uw toestemming overleggen wij met andere deskundigen.

Als we vaststellen dat uw klachten beter door een ander behandeld kunnen worden zullen wij dit met u bespreken en zullen wij ervoor zorgen, dat u op de goede plaats terecht komt.

We werken zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en zijn op de hoogte van laatste inzichten van wetenschappelijk onderzoek.


website: roodvos web & design